Korona virus – pismo Združenja policijskih šefov Slovenije

Spoštovani vodje!

Soočamo se z globalno zdravstveno ogroženostjo, skoraj v celoti je moteno družbeno življenje in delo, ki zagotavlja proizvodne in storitvene dejavnosti.

Skupnost tudi v takšnih razmerah od nas pričakuje, da bomo učinkovito in uspešno opravili vse policijske naloge. V Združenju policijskih šefov smo prepričani, da bomo pričakovanja skupnosti v celoti izpolnili in poskrbeli za visoko stopnjo varnosti kljub temu, da delujemo v močno spremenjenih okoliščinah. Vsi policisti smo pri svojem delu izpostavljeni morebitni kužbi, ki se lahko razširi v naš kolektiv, v našo družino, med naše najdražje. Ta realna ogroženost zagotovo vpliva na počutje vseh zaposlenih.

V skrbi za varnost v naši skupnosti in za kvalitetno izvedbo vseh nalog in aktivnosti policije, smo tudi policijski šefi izpostavljeni okoliščinam, ki si jih do pred kratkim nismo mogli niti predstavljati. Poleg organizacije in vodenja dela je izjemno pomembna krepitev ustreznega delovnega vzdušja, dobrih medosebnih odnosov, razumevanja, vzajemnega spoštovanja in zaupanja ter prevzemanja odgovornosti. Od tega je odvisno uspešno izvajanje naših nalog in nenazadnje krepitev zaupanja, ki ga imamo med ljudmi. V teh kriznih razmerah je to še posebej pomembno in prepričani smo, da se policijski vodje tega zavedamo.

V Združenju policijskih šefov zaupamo vodstvu Policije in Ministrstva za notranje zadeve, ki z različnimi organizacijskimi ukrepi in predlaganimi pristopi skrbita za to, da se stopnja ogroženosti zaposlenih zmanjša na najmanjšo možno raven.

Vsem vodjem pri teh prizadevanjih izrekamo iskreno podporo v želji, da se življenje v skupnosti in naše delo čim prej vrne v ustaljene tirnice in, da bomo lahko takrat vsi s ponosom pogledali nazaj na opravljeno delo.

Hvala vsem in ostanite zdravi!

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Vabilo na občni zbor ZPŠ 11.3.2020

Združenje policijskih šefov Slovenije vabi svoje člane na redni občni zbor društva.

Očni zbor bo 11.3.2020 ob 16. uri na Turistični kmetiji Krošlovi.

Dnevni red in nekatere druge informacije so razvidne iz priloženega vabila.

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Poskus zlorabe Policije in njenih pripadnikov – odziv Združenja policijskih šefov Slovenije

V Združenju policijskih šefov Slovenije smo v medijih v zadnjih dneh zaznali očitke, da bi naj bila slovenska policija zlorabljena za uveljavljanje parcialnih političnih interesov. 

V našem združenju zagovarjamo profesionalno izvajanje nalog, ki so zaupane policiji v demokratični in pravni državi. Za zagotavljanje takšnega dela ima policija že sama vgrajen učinkovit sistem notranjega nadzora in kontrole, ki skrbi za organizacijsko integriteto in s tem omogoča policistom, da profesionalno opravljajo naloge, ki nam jih je naložila skupnost.

Zavedamo se, da mora biti v pravni in demokratični državi policija ustrezno nadzorovana tudi od zunanjih institucij, seveda v okviru njihovih pristojnosti, da se preprečijo morebitne zlorabe pooblastil in varstvo pred arbitrarnimi, samovoljnimi in čezmernimi posegi v človekove pravice in svoboščine. V policiji naloge opravljamo profesionalno in skladno s pričakovanji skupnosti, s tem pa krepimo lastni ugled v skupnosti. Zaradi navedenega v združenju takšen odnos pričakujemo tudi od institucij, ki v okviru njihovih pristojnosti, izvajajo nadzor nad našim delom. 

Ne glede na neupravičene očitke in napade, bomo policijski vodje tudi v bodoče svoje delo opravljali neodvisno, zakonito in strokovno, z visokimi moralnimi in etičnimi načeli, takšno delo pa bomo omogočali tudi policistom. S tem bomo še naprej zagotavljali visok nivo varnosti v naši družbi, zavedajoč se dejstva, da ta varnost ni dana sama po sebi, ampak je soustvarjena skupaj s skupnostjo. Do tega pa lahko pride samo z neodvisnim, strokovnim in profesionalnim delom in odnosom policistov do uporabnikov naših storitev.

Odločno podpiramo suvereno in odločno držo generalne direktorice policije mag. Tatjane Bobnar (in ožjega vodstva policije), da se pritiskom in zlorabam odločno zoperstavlja in policistom omogoča profesionalno izvajanje zaupanih nalog. Hkrati z jasno podporo vodstvu policije želimo izraziti podporo tudi vsem vodjem v policiji in policistom, ki svoje delo opravljajo zavzeto in profesionalno, vsak  poskus ali pritisk politike na strokovnost našega dela pa javno obsojamo.

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Združenje policijskih šefov Slovenije in Policija podpisala letni načrt sodelovanja

Združenje policijskih šefov Slovenije in Policija podpisala letni načrt sodelovanja

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in predsednik Združenja policijskih šefov Slovenije mag. Franc Virtič sta 29. januarja, podpisala letni načrt sodelovanja med policijo in združenjem.

Načrt sodelovanja v letu 2020 predvideva več skupnih aktivnosti, kot so denimo organizacija različnih dogodkov, npr. okroglih miz, strokovnih razprav in posvetov; sodelovanje pri aktivnostih policije na področju širjenja varnostne kulture; sodelovanje pri razvoju policijske stroke ter skupna skrb za promocijo policije, policijskega poklica in poslanstva.

Zaradi zadržanosti predsednika Združenja policijskih šefov Slovenije mag. Franca Virtiča sta z njegove strani podpisan sporazum osebno prinesla podpredsednik združenja Edvard Cvetko in član upravnega odbora Tomislav Habulin, ki sta se udeležila tudi krajšega srečanja z generalno direktorico policije in njenim namestnikom Jožetom Senico. Prisotni so se strinjali, da je sodelovanje med policijo in združenjem odlično.

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Poslanstvo in vizija ZPŠ

Poslanstvo

Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov.

Vizija

Vizija Združenje policijskih šefov Slovenije je, da postane aktivni sogovornik organom, organizacijam, društvom in drugim institucijam na področju izvajanja policijske dejavnosti pri oblikovanju in ustvarjanju pogojev za kakovostno izvajanje policijskih storitev v skupnosti.