Pridruži se

Član društva lahko postane delavka ali delavec policije s statusom policista na delovnem mestu: komandir policijske postaje in oddelka in njegov pomočnik, direktor policijske uprave in njegov pomočnik, generalni direktor policije, njegov namestnik in pomočnik; vodja...

Program dela ZPŠ v letih 2004 – 2005

Združenje policijskih šefovAKTIVNOSTI ZA REGISTRACIJO SPREMEMB STATUTA ZDRUŽENJAna UE Ljubljana poslati spremembe statuta v potrditev;ureditev finančnega poslovanja, sprememba pooblaščenih odredbodajalcev;izdelati čistopis statuta;zamudnikom poslati položnice za...

Vabilo na občni zbor ZPŠ 13. 3. 2019

Združenje policijskih šefov Slovenije vabi vse člane na redni letni občni zbor združenja v letu 2019, ki bo v sredo, 13. 3. 2019, ob 16. uri na Turistični kmetiji Krošlovi, Kraberk 18, 3215 Loče. Dnevni red: Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti (Virtič)...

Stališče ZPŠ do stavke policistov

Predsednik Združenja policijskih šefov Slovenije Franc Virtič je podal stališče Združenja do stavke policistov.   Podrobnosti so razvidne iz priponke. Franc Virtič, predsednik ZPŠ