Program dela ZPŠ v letih 2004 – 2005

Združenje policijskih šefovAKTIVNOSTI ZA REGISTRACIJO SPREMEMB STATUTA ZDRUŽENJAna UE Ljubljana poslati spremembe statuta v potrditev;ureditev finančnega poslovanja, sprememba pooblaščenih odredbodajalcev;izdelati čistopis statuta;zamudnikom poslati položnice za...

Vabilo na občni zbor ZPŠ 13. 3. 2019

Združenje policijskih šefov Slovenije vabi vse člane na redni letni občni zbor združenja v letu 2019, ki bo v sredo, 13. 3. 2019, ob 16. uri na Turistični kmetiji Krošlovi, Kraberk 18, 3215 Loče. Dnevni red: Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti (Virtič)...

Stališče ZPŠ do stavke policistov

Predsednik Združenja policijskih šefov Slovenije Franc Virtič je podal stališče Združenja do stavke policistov.   Podrobnosti so razvidne iz priponke. Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Vabilo na občni zbor ZPŠ 21. 3. 2018

ZPŠ vabi vse člane na redni letni občni zbor združenja, ki bo v sredo, 21.3.2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi PU Maribor, Marčičeva ulica 1. Redni občni zbor Združenja policijskih šefov Slovenije v letu 2018 bo v sredo, 21. 3. 2018, ob 16. uri v s veliki sejni sobi...

Franc Virtič nov predsednik ZPŠ

Na občnem zboru 23. 3. 2017 je bil Franc Virtič iz SD PU Maribor izvoljen za novega predsednika ZPŠ za mandatno obdobje 2017-2021. Za povezavo na organe društva pritisni  tukaj.