Vabilo na občni zbor ZPŠ 11.3.2020

Združenje policijskih šefov Slovenije vabi svoje člane na redni občni zbor društva.

Očni zbor bo 11.3.2020 ob 16. uri na Turistični kmetiji Krošlovi.

Dnevni red in nekatere druge informacije so razvidne iz priloženega vabila.

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Poskus zlorabe Policije in njenih pripadnikov – odziv Združenja policijskih šefov Slovenije

V Združenju policijskih šefov Slovenije smo v medijih v zadnjih dneh zaznali očitke, da bi naj bila slovenska policija zlorabljena za uveljavljanje parcialnih političnih interesov. 

V našem združenju zagovarjamo profesionalno izvajanje nalog, ki so zaupane policiji v demokratični in pravni državi. Za zagotavljanje takšnega dela ima policija že sama vgrajen učinkovit sistem notranjega nadzora in kontrole, ki skrbi za organizacijsko integriteto in s tem omogoča policistom, da profesionalno opravljajo naloge, ki nam jih je naložila skupnost.

Zavedamo se, da mora biti v pravni in demokratični državi policija ustrezno nadzorovana tudi od zunanjih institucij, seveda v okviru njihovih pristojnosti, da se preprečijo morebitne zlorabe pooblastil in varstvo pred arbitrarnimi, samovoljnimi in čezmernimi posegi v človekove pravice in svoboščine. V policiji naloge opravljamo profesionalno in skladno s pričakovanji skupnosti, s tem pa krepimo lastni ugled v skupnosti. Zaradi navedenega v združenju takšen odnos pričakujemo tudi od institucij, ki v okviru njihovih pristojnosti, izvajajo nadzor nad našim delom. 

Ne glede na neupravičene očitke in napade, bomo policijski vodje tudi v bodoče svoje delo opravljali neodvisno, zakonito in strokovno, z visokimi moralnimi in etičnimi načeli, takšno delo pa bomo omogočali tudi policistom. S tem bomo še naprej zagotavljali visok nivo varnosti v naši družbi, zavedajoč se dejstva, da ta varnost ni dana sama po sebi, ampak je soustvarjena skupaj s skupnostjo. Do tega pa lahko pride samo z neodvisnim, strokovnim in profesionalnim delom in odnosom policistov do uporabnikov naših storitev.

Odločno podpiramo suvereno in odločno držo generalne direktorice policije mag. Tatjane Bobnar (in ožjega vodstva policije), da se pritiskom in zlorabam odločno zoperstavlja in policistom omogoča profesionalno izvajanje zaupanih nalog. Hkrati z jasno podporo vodstvu policije želimo izraziti podporo tudi vsem vodjem v policiji in policistom, ki svoje delo opravljajo zavzeto in profesionalno, vsak  poskus ali pritisk politike na strokovnost našega dela pa javno obsojamo.

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Združenje policijskih šefov Slovenije in Policija podpisala letni načrt sodelovanja

Združenje policijskih šefov Slovenije in Policija podpisala letni načrt sodelovanja

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in predsednik Združenja policijskih šefov Slovenije mag. Franc Virtič sta 29. januarja, podpisala letni načrt sodelovanja med policijo in združenjem.

Načrt sodelovanja v letu 2020 predvideva več skupnih aktivnosti, kot so denimo organizacija različnih dogodkov, npr. okroglih miz, strokovnih razprav in posvetov; sodelovanje pri aktivnostih policije na področju širjenja varnostne kulture; sodelovanje pri razvoju policijske stroke ter skupna skrb za promocijo policije, policijskega poklica in poslanstva.

Zaradi zadržanosti predsednika Združenja policijskih šefov Slovenije mag. Franca Virtiča sta z njegove strani podpisan sporazum osebno prinesla podpredsednik združenja Edvard Cvetko in član upravnega odbora Tomislav Habulin, ki sta se udeležila tudi krajšega srečanja z generalno direktorico policije in njenim namestnikom Jožetom Senico. Prisotni so se strinjali, da je sodelovanje med policijo in združenjem odlično.

Franc Virtič, predsednik ZPŠ