Poslanstvo in vizija ZPŠ

Poslanstvo

Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov.

Vizija

Vizija Združenje policijskih šefov Slovenije je, da postane aktivni sogovornik organom, organizacijam, društvom in drugim institucijam na področju izvajanja policijske dejavnosti pri oblikovanju in ustvarjanju pogojev za kakovostno izvajanje policijskih storitev v skupnosti.

Kaj je ZPŠ ?

Zgodovina

Združenje je bilo ustanovljeno kot društvo 8. aprila 2003. Trenutno ima 73 članov.

Predstavitev

Združenje policijskih šefov Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom uveljavljanja in razvijanja policijske stroke, izboljšanja kakovosti upravljanja in vodenja, izmenjave tovrstnih izkušenj in strokovnih informacij, zaščite interesov članic in članov, sooblikovanja razmer za uspešno delo in druženja policijskih šefov.

Nameni in cilji

  • prizadevanje za strokovno raven dela in kakovostnih policijskih storitev,
  • ustvarjanje okoliščin in spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo izkušenj in sodelovanje pri razvoju stroke,
  • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva in tujimi sorodnimi društvi in organizacijami,
  • sodelovanje z državnimi organi, organizacijami in drugimi institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem pravnih in upravnih znanosti ter organizacijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo z upravljanjem in vodenjem,
  • spremljanje in seznanjanje članstva z novimi spoznanji s področja vodenja upravnih organizacij,
  • pomoč članstvu in zastopanje članstva pri uveljavljanju njegovih stanovskih pravic in interesov (zaščita članov),
  • medsebojno spoznavanje in druženje.

Organi ZPŠ 2017-2022

 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija
 • Disciplinski tožilec
UPRAVNI ODBOR: Predsednik FRANC VIRTIČ, PU Maribor
Podpredsednik CVETKO Edvard, PP Ormož
Sekretar ŠADL MIRAN, PU Maribor
Blagajnik KOCET BORUT, PU Murska Sobota
 Člani TOMISLAV HABULIN, PP Murska Sobota
OGULIN JANEZ, PU Novo Mesto
KROPE SREČKO FELIX, upokojen
ENIKO SAŠO, PP Škofja Loka
VILTUŽNIK RAFAEL, PU Maribor
NADZORNI ODBOR: Predsednik KUŽET ZORAN, PPP Kranj
Člana BAGARI DEJAN, PU Murska Sobota
THALER ALEKSANDER, PU Maribor
DISCIPLINSKA KOMISIJA: Predsednik ZELKO MOJMIR – PPP Murska Sobota
Člana POTOČNIK STOJAN, PP Zavrč
PEZDEVŠEK BOŽIDAR, PU Celje
DISCIPLINSKI TOŽILEC: GOLJA JANEZ, upokojen