Obveščamo vas, da bo Združenje policijskih šefov Slovenije v četrtek 23. 3.2017 ob 16.00 uri organiziralo občni zbor v prostorih Turistične kmetije Krošlovi, Kraberk 18, 3215 Loče (PU Celje).

Dostop do turistične kmetije je iz avtoceste izvoz Slovenske Konjice proti Žicam, kjer je potrebno zaviti desno proti Žički kartuziji. Pred viaduktom poteka cesta v levo (postavljen je kažipot), do domačije je še poldrugi kilometer.

Na občnem zboru bodo v skladu z določili 17. člena Statuta izvedene volitve:
– predsednika
– podpredsednika
– sekretarja
– blagajnika
– 5 članov upravnega odbora
– 3 članov nadzornega odbora
– 3 članov disciplinske komisije
– disciplinskega tožilca.

Za funkcije organov društva lahko kandidirajo člani društva. Kandidat naj pošlje pisno prijavo za funkcijo (v prilogi). V kolikor kandidata predlagajo drugi člani društva, mora kandidat priložiti pisno soglasje h kandidaturi. Rok za pisno podajo kandidatur je 21. 3. 2017 do 12.00 ure. Prijave se pošljejo sekretarju društva po e-pošti borut.kocet@policija.si.

Dnevni red občnega zbora:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem novih članov
5. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik, 2 člana, 2 overovatelja zapisnika, zapisnikar)
6. Obravnava poročil o delu društva 2016
– realizacija letnega načrta (predsednik Habulin)
– finačno poročilo (blagajnik Kocet)
– poročilo nadzornega odbora (predsednik Ivančić)
– poročilo disciplinske komisije (predsednik Dežman)
7. Razprava in sprejem poročil
8. Razrešitev dosedanjega vodstva društva
9. Volitve novega vodstva društva (predsednika, podpredsednika, sekretarja, blagajnika, 5 članov upravnega odbora, 3 člane nadzornega odbora, 3 člane disciplinske komisije, disciplinskega tožilca)
10. Program dela novega predsednika v novem mandatu 2017 – 2022,
11. Letni načrt dela 2017 in finančni načrt 2017
12. Razno

Pozivamo vas, da na občni zbor prinesete članske izkaznice, da se potrdi plačana članarina za pretekla koledarska leta. Prav tako vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite sekretarju društva na e-mail borut.kocet@policija.si, oziroma na tel. št. 031 602 664.

 

Tomislav Habulin
Predsednik društva