Okrogla miza, ki jo je 8. maja 2013 organiziralo Združenje policijskih šefov Slovenije v sodelovanju z vodstvom policije, je bistevno pripomogla k izboljšanju statusa večine komandirjev policijskih postaj.

Dne 1.10.2013 je bila objavljena nova sistemizacija delovnih mest v Policiji iz katere je razvidno, da je bilo presistemiziranih večina delovnih mest komandirjev policijskih postaj II kategorije v višje nazive. Po stari sistemizaciji delovnih mest so bili komandirji v nazivih policijski inšpektor II in policijski inšpektor I, po novi sistemizaciji delovnih mest pa se delovno mesto komandirjev policijskh postaj II kategorije izvaja v nazivih policijski inšpektor I in višji policijski inšpektor III. Razpon plačnih razredov na tem delovnem mestu se je iz 30-40 dvignil na 32-42.

V spremembi sistemizacije ni bilo mogoče zajeti vseh delovnih mest komanandirjev policijskih postaj druge kategorije, saj bi ti konkretno ob spremembi sistemizacije izgubili že pridobljene plačne razrede, kar pa vsekakor ni bil namen spremembe. Za te komandirje bo Združenje policijskih šefov Slovenije v prihodnje predlagalo vodstvu policije ustrezne rešitve.

Združenje policijskih šefov Slovenije je tako dokazalo, da je mogoče tudi v kriznih časih poskrbeti za izboljšanje statusa policijskih šefov in odpraviti anomalije, ki so nastale v preteklosti.

 

Tomislav Habulin

predsednik ZPŠ