Spremembe ZODPol – mnenje Združenja policijskih šefov Slovenije

19.11.2020

Iz medijev smo zaznali, da Ministrstvo z notranje zadeve pripravlja spremembe Zakona o organiziranosti in delu v Policiji. V ZPŠ izražamo resno zaskrbljenost nad željami in prizadevanji MNZ po spremembi akta, ki ureja organizacijo, delovanje in vodenje policije ter določa posebnosti delovno pravnih razmerij zaposlenih v policiji ter njihove pravice in obveznosti. Ta zakon namreč […]

Iz medijev smo zaznali, da Ministrstvo z notranje zadeve pripravlja spremembe Zakona o organiziranosti in delu v Policiji.

V ZPŠ izražamo resno zaskrbljenost nad željami in prizadevanji MNZ po spremembi akta, ki ureja organizacijo, delovanje in vodenje policije ter določa posebnosti delovno pravnih razmerij zaposlenih v policiji ter njihove pravice in obveznosti. Ta zakon namreč ureja normativno podlago za sodobno policijsko organizacijo, njeno vodenje in usmerjanje ter opredeljuje jasno razmejeno pristojnost med ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve in policijo. Zaradi te/takšne urejenosti, usposabljanj, izobraževanj in raziskovalne dejavnosti ter tesnejše vpetosti policije v delovanje lokalne skupnosti in tesnejše sodelovanje policije z drugimi subjekti, se slovenska Policija umešča med najsodobnejše in najuspešnejše policijske organizacije v EU in širše. Posamezne rešitve in pristopi, ki jih implementira naša Policija, so primer dobre prakse za mnoge policijske organizacije v Evropi in izven nje. ZODPol, zraven Zakona o nalogah in pooblastilih policije, predstavlja pravni okvir izvajanja policijske dejavnosti, ki predstavlja temelj ostalim institucijam pravne države. Policija s svojim delovanjem zagotavlja varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, pravno varnost in s tem razvoj demokracije in pravne enakosti. Prav občutljivost in pomembnost tega predpisa narekujeta, da se sprememb ne velja lotevati »ad hoc« ampak s, če uporabimo metaforo, »tresočo roko«, kar pomeni premišljeno in argumentirano.

ZPŠ poziva vodstvo slovenske Policije, da ob pripravi sprememb ne pozabi na vlogo in položaj vodij v Policiji, ki s(m)o že sedaj v nezavidljivem položaju in neustrezno (tudi ali predvsem finančno) vrednoteni (pomočniki komandirjev, komandirji, policijski inšpektorji, vodje NOE in direktorji).

Hkrati s tem izpostavljamo potrebo, da se (morebitne) spremembe pripravijo v širšem dialogu in ob argumentirani razpravi v okviru ali vzporedno s pripravo kariernega sistema v Policiji.

Mag. Franc Virtič, predsednik

 

Spremembe ZODPol – mnenje ZPŠ

Preberite tudi

Podpis sporazumov o sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve

Predsednik ZPŠS Franc Virtič je danes, skupaj s predsedniki drugih  veteranskih in stanovskih organizacij slovesno podpisal sporazume o sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve. Novi sporazumi so posledica spremembe Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami.