Srečanje ZPŠ pri VD GDP

04.06.2020

Predsednik Združenja policijskih šefov Franc Virtič in član upravnega odbora Tomislav Habulin sta se danes, 25. maja, prvič srečala z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Antonom Travnerjem.

Predsednik Združenja policijskih šefov Franc Virtič in član upravnega odbora Tomislav Habulin sta se danes, 25. maja, prvič srečala z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Antonom Travnerjem.

Gre za združenje, ki skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Vizija Združenje policijskih šefov Slovenije je, da postane aktivni sogovornik organom, organizacijam, društvom in drugim institucijam na področju izvajanja policijske dejavnosti pri oblikovanju in ustvarjanju pogojev za kakovostno izvajanje policijskih storitev v skupnostih, k čemur združenje usmerja vsa svoja prizadevanja.

Vsi sogovorniki so se danes strinjali, da je tesno vzpostavljeno sodelovanje izjemnega pomena, saj je združenje kompetenten sogovornik o vseh aktualnih vprašanjih, ki se nanašajo na razvoj in izvajanje policijske dejavnosti. V združenje so včlanjeni šefi policij, od pomočnikov komandirja pa vse do vodstva policije.

V pogovoru so tako preleteli zastavljene cilje in skupne izzive za prihodnost. Dogovorili so se, da bodo nadaljevali z organizacijo posvetov, usposabljanj in drugih strokovnih oblik druženja šefov, ki pripomorejo k večji profesionalizaciji poklica in izmenjavi znanj. Tudi na ta način si bosta tako policija kot tudi združenje prizadevala ohranjati in krepiti visok ugled policije, ki je plod dolgoletnega dela vseh zaposlenih.

 

Preberite tudi

Podpis sporazumov o sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve

Predsednik ZPŠS Franc Virtič je danes, skupaj s predsedniki drugih  veteranskih in stanovskih organizacij slovesno podpisal sporazume o sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve. Novi sporazumi so posledica spremembe Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami.