ZPŠ vabi vse člane na redni letni občni zbor združenja, ki bo v sredo, 21.3.2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi PU Maribor, Marčičeva ulica 1.

Redni občni zbor Združenja policijskih šefov Slovenije v letu 2018 bo v sredo, 21. 3. 2018, ob 16. uri v s veliki sejni sobi PU Maribor, Marčičeva ulica 1 z naslednjim dnevnim redom:

 

 1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti (Virtič)
  2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik, zapisnikar, dva overovatelja)
  3. Sprejem dnevnega reda
  4. Predstavitev poročil o delu društva v letu 2017
  – poročilo o delu društva (Virtič)
  – poročilo o finančnem poslovanju društva (Kocet)
  – poročilo nadzornega odbora (Kužet)
  – poročilo disciplinske komisije (Zelko Mojmir)
  5. Razprava o poročilih in potrditev poročil
  6. Program dela za leto 2018 in finančni načrt za leto 2018 (Virtič)
  7. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2018
  8. Razno
  – okrogla miza, april 2018
  – plačilo članarine ZPŠ za leto 2018

  

Po občnem zboru se bo po dogovoru odšlo na “malico”, zato vas prosim, da potrdite predvideno udeležbo podpredsedniku društva Edvardu Cvetku do ponedeljka, 19.3.2018, na e-naslov edvard.cvetko@policija.si.

 

Franc Virtič
predsednik ZPŠ