Kaj je ZPŠ ?

Zgodovina

Združenje je bilo ustanovljeno kot društvo 8. aprila 2003. Trenutno ima 73 članov.

Predstavitev

Združenje policijskih šefov Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom uveljavljanja in razvijanja policijske stroke, izboljšanja kakovosti upravljanja in vodenja, izmenjave tovrstnih izkušenj in strokovnih informacij, zaščite interesov članic in članov, sooblikovanja razmer za uspešno delo in druženja policijskih šefov.

Nameni in cilji

  • prizadevanje za strokovno raven dela in kakovostnih policijskih storitev,
  • ustvarjanje okoliščin in spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo izkušenj in sodelovanje pri razvoju stroke,
  • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva in tujimi sorodnimi društvi in organizacijami,
  • sodelovanje z državnimi organi, organizacijami in drugimi institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem pravnih in upravnih znanosti ter organizacijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo z upravljanjem in vodenjem,
  • spremljanje in seznanjanje članstva z novimi spoznanji s področja vodenja upravnih organizacij,
  • pomoč članstvu in zastopanje članstva pri uveljavljanju njegovih stanovskih pravic in interesov (zaščita članov),
  • medsebojno spoznavanje in druženje.