Kaj je ZPŠ ?

ZPŠS

Zgodovina

Združenje je bilo ustanovljeno kot društvo 8. aprila 2003. Trenutno ima 73 članov.

Predstavitev

Združenje policijskih šefov Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom uveljavljanja in razvijanja policijske stroke, izboljšanja kakovosti upravljanja in vodenja, izmenjave tovrstnih izkušenj in strokovnih informacij, zaščite interesov članic in članov, sooblikovanja razmer za uspešno delo in druženja policijskih šefov.

Nameni in cilji

  • prizadevanje za strokovno raven dela in kakovostnih policijskih storitev,
  • ustvarjanje okoliščin in spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo izkušenj in sodelovanje pri razvoju stroke,
  • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva in tujimi sorodnimi društvi in organizacijami,
  • sodelovanje z državnimi organi, organizacijami in drugimi institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem pravnih in upravnih znanosti ter organizacijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo z upravljanjem in vodenjem,
  • spremljanje in seznanjanje članstva z novimi spoznanji s področja vodenja upravnih organizacij,
  • pomoč članstvu in zastopanje članstva pri uveljavljanju njegovih stanovskih pravic in interesov (zaščita članov),
  • medsebojno spoznavanje in druženje.

Poslanstvo in vizija ZPŠ

Poslanstvo Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Vizija Vizija Združenje...

Organi ZPŠ 2017-2022

Upravni odbor Nadzorni odbor Disciplinska komisija Disciplinski tožilec UPRAVNI ODBOR: Predsednik FRANC VIRTIČ, PU Maribor Podpredsednik CVETKO Edvard, PP Ormož Sekretar ŠADL MIRAN, PU Maribor Blagajnik KOCET BORUT, PU Murska Sobota  Člani TOMISLAV HABULIN, PP Murska...

Akti društva

Statut - veljavnost od 31.3.2018 Poslovnik o delu upravnega odbora Pravilnik o delu disciplinske komisije Sporazum ZPŠS - Policija Letni načrt sodelovanja 2014 Pristopna izjava

Programi dela

Program dela 2013 Program dela 2012 Program dela 2011 Program dela 2010 Program dela 2008 Program dela 2007 Program dela 2004 - 2005

Poročila o delu

Poročilo o delu 2010 Poročilo o delu 2009 Poročilo o delu 2007 Poročilo o delu 2003-2004 Poročilo nadzornega odbora 2009 Poročila za AJPES 2010 Finančno poročilo 2010 Finančno poročilo 2009

Pridruži se

Član društva lahko postane delavka ali delavec policije s statusom policista na delovnem mestu: komandir policijske postaje in oddelka in njegov pomočnik, direktor policijske uprave in njegov pomočnik, generalni direktor policije, njegov namestnik in pomočnik; vodja...