Akti društva

Poslanstvo in vizija ZPŠ

Poslanstvo Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Vizija Vizija Združenje...

Kaj je ZPŠ ?

Zgodovina Združenje je bilo ustanovljeno kot društvo 8. aprila 2003. Trenutno ima 73 članov. Predstavitev Združenje policijskih šefov Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom uveljavljanja...

Organi ZPŠ 2017-2022

Upravni odbor Nadzorni odbor Disciplinska komisija Disciplinski tožilec UPRAVNI ODBOR: Predsednik FRANC VIRTIČ, PU Maribor Podpredsednik CVETKO Edvard, PP Ormož Sekretar ŠADL MIRAN, PU Maribor Blagajnik KOCET BORUT, PU Murska Sobota  Člani TOMISLAV HABULIN, PP Murska...

Programi dela

Program dela 2013 Program dela 2012 Program dela 2011 Program dela 2010 Program dela 2008 Program dela 2007 Program dela 2004 - 2005

Poročila o delu

Poročilo o delu 2010 Poročilo o delu 2009 Poročilo o delu 2007 Poročilo o delu 2003-2004 Poročilo nadzornega odbora 2009 Poročila za AJPES 2010 Finančno poročilo 2010 Finančno poročilo 2009

Pridruži se

Član društva lahko postane delavka ali delavec policije s statusom policista na delovnem mestu: komandir policijske postaje in oddelka in njegov pomočnik, direktor policijske uprave in njegov pomočnik, generalni direktor policije, njegov namestnik in pomočnik; vodja...