Poročila o delu

Poslanstvo in vizija ZPŠ

Poslanstvo Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Vizija Vizija Združenje...

Kaj je ZPŠ ?

Zgodovina Združenje je bilo ustanovljeno kot društvo 8. aprila 2003. Trenutno ima 73 članov. Predstavitev Združenje policijskih šefov Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom uveljavljanja...

Organi ZPŠ 2017-2022

Upravni odbor Nadzorni odbor Disciplinska komisija Disciplinski tožilec UPRAVNI ODBOR: Predsednik FRANC VIRTIČ, PU Maribor Podpredsednik CVETKO Edvard, PP Ormož Sekretar ŠADL MIRAN, PU Maribor Blagajnik KOCET BORUT, PU Murska Sobota  Člani TOMISLAV HABULIN, PP Murska...

Akti društva

Statut - veljavnost od 31.3.2018 Poslovnik o delu upravnega odbora Pravilnik o delu disciplinske komisije Sporazum ZPŠS - Policija Letni načrt sodelovanja 2014 Pristopna izjava

Programi dela

Program dela 2013 Program dela 2012 Program dela 2011 Program dela 2010 Program dela 2008 Program dela 2007 Program dela 2004 - 2005

Pridruži se

Član društva lahko postane delavka ali delavec policije s statusom policista na delovnem mestu: komandir policijske postaje in oddelka in njegov pomočnik, direktor policijske uprave in njegov pomočnik, generalni direktor policije, njegov namestnik in pomočnik; vodja...