Organi ZPŠ 2022-2027
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinska komisija
  • Disciplinski tožilec

UPRAVNI ODBOR:
Predsednik: Franc Virtič
Podpredsednik: Rafael Viltužnik
Sekretar: Matej Harb
Blagajnik: Borut Kocet
Član: Srečko F. Krope
Član: Sašo Eniko
Član: Janez Ogulin
Član: Edvard Cvetko

NADZORNI ODBOR:
Zoran Kužet
Dejan Bagari
Suzana Rudež

DISCIPLISNKA KOMISIJA:
Mojmir Zelko
Jan Zavodnik
Miran Šadl

DISCIPLINSKI TOŽILEC:
Janez Golja