V torek dne 15. 4. 2014 ob 16.00 uri bo v prostorih PP Ormož izveden občni zbor Združenja policijskih šefov Slovenije z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Letna članarina ZPŠ
2. Sprejem novih članov ZPŠ
3. Izvolitev novih članov organov društva ZPŠ
4. Obravnava poročil

  • finančno poročilo 2013
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo disciplinske komisije

5. Načrt dela 2014

  • razprava okrog predlogov spremembe sistemizacije
  • način odzivanje napadov na »policijske šefe«
  • okrogla miza (mize)

6. Razno

  • zavarovanje Arag
  • druge ugodnosti članov ZPŠ

S spoštovanjem!

 

Tomislav Habulin

predsednik ZPŠ