ZPŠ vse člane vabi na redni letni občni zbor društva, ki bo v petek, 27.3.2015 ob 16. uri na PP Ormož.

Redni občni zbor Združenja policijskih šefov Slovenije v letu 2015 bo v petek dne 27. 3. 2015 ob 16.00 uri v sejni sobi Policijske postaje Ormož z naslednjim dnevnim redom;

1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti (Habulin)
2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik, zapisnikar, dva overovatelja)
2. Sprejem dnevnega reda
4. Predstavitev poročil o delu društva v letu 2014
– poročilo o delu društva (Habulin)
– poročilo o finančnem poslovanju društva (Kocet)
– poročilo nadzornega odbora (Ivančić)
– poročilo disciplinske komisije (Dežman)
5. Razprava o poročilih in potrditev poročil
6. Program dela za leto 2015 in finančni načrt za leto 2015 (Habulin)
7. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2015
8. Razno
– okrogla miza 22. 4. 2015
– plačilo članarine ZPŠ za leto 2015

Po občnem zboru se bo po dogovoru odšlo na “malico”, zato vas prosim, da potrdite predvideno udeležbo tajniku društva do srede, 25.3.2015 na e-naslov borut.kocet@policija.si.

Tomislav Habulin
predsednik ZPŠ