Spoštovani člani ZPŠ,

V nadaljevanju vas kot polnopravne člane ZPŠ obveščam o vsebini prihajajočega občnega zbora. 

ZPŠ je v preteklem letu doseglo pomemben mejnik pri delovanju društva. Z organiziranjem okrogle mize v Tacnu na temo Status policijskih šefov smo ob izdatni pomoči vodstva policije in generalnega direktorja policije dosegli presistemizacijo delovnih mest komandirjev policijskih postaj druge kategorije. Sprememba akta je bila objavljena 1.10.2013.  To je verjetno v zadnjem obdobju prvi konkretni primer uspeha delovanja društva, ki se neposredno nanaša na izboljšanje statusa policijskih šefov.

Dne 15.4.2014 ob 16 na PP Ormož organiziramo redni letni občni zbor.

Člane društva vabimo, da se občnega zbora udeležite, istočasno pa vas pozivamo, da informacijo o občnem zboru prenesete vsem zainteresiranim in jih osebno povabite, da se občnega zbora udeležijo in se včlanijo v društvo. Vaša udeležba in prispevek pri delovnanju društva je še posebej pomemben, saj bomo lahko samo skupaj dosegli, da bo nam v prihodnosti boljše. V pretežni meri je prihodnost odvisna od nas samih.

Za morebitno razpravo na občnem zboru vam bom v nadaljevanju predstavil nekatere misli za delo v letu 2014:

Povečanje članstva v ZPŠ

Eden izmed glavnih očitkov v zadnjih nekaj letih je predvsem na višini prijavnine in letne članarine, ki prvo leto znese skupaj 45€. Sam sem srečal veliko kandidatov za včlanitev, ki jih je na koncu odvrnilo to dejstvo od dejanske včlanitve v društvu. Izgovorov je več, nekateri so mogoče tudi malo na mestu (večina nas je v večih stanovskih društvih in se teh članarin enostavno nabere; nekateri so še v sindikatih, kjer je članarina visoka, živimo v času krize in odrekanja in je težko najti vsak prosti euro, ipd). Tako smo imeli v letu 2013 v bistvu 37 članov, ki so plačali članarino za tekoče leto. Vse ostalo je zatečeno stanje.

Na podlagi mnenj tudi nekaterih članov tako upravnega odbora kot drugih članov društva vam v razpravo pošiljam predlog sklepa, katerega lahko sprejmemo na Občnem zboru kot najvišjem organu društva. Zaradi vsesplošne krize s ciljem povečati članstvo v ZPŠ predlagamo, da Občni zbor sprejme sklep, da se plačana prijavnina 25€ šteje kot plačana članarina za leto 2014 (Opomba: nekateri člani UO so predlagali znesek 30€.). Torej se ob včlanitvi v društvu plača prijavnina 25 (ali 30)€, za obstoječe člane pa je letna članarina 2014 v višini 20 €.

Izboljšanje statusa policijskih šefov

V letu 2014 ZPŠ planira podati predlog vodstvu policije za presistemizacijo. Pričakujem, da se boste do predlogov opredelili.

POMOČNIKOV KOMANDIRJEV

Vsa delovna mesta pomočnikov komandirjev bi se sistemizirala v nazivih policijski inšpektor (torej v visoki izobrazbi). Zatečeno stanje ostane za vse, ki so v 6 stopnji in izobrazbe nimajo. Za PP 1 kategorije bi predlagali nazive policijski inšpektor II in I. Za postaje II kategorije bi predlagali policijski inšpektor II, II in I. Posebej bi predlagali za postaje I kategorije, da bi bivši namestnik komandirja (sedaj neformalno prvi pomočnik) samo v nazivu policijski inšpektor I.

POLICIJSKIH INŠPEKTORJEV

Ker so policijski inšpektorji na PU bili do sedaj v istih nazivih kot pomočniki komandirjev bi predlagali, da bi se vsa delovna mesta policijskih inšpektorjev presistemizirala v nazive policijski inšpektor I in višji policijski inšpektor III (podobno kot komandirji II kategorije).

VODJE NOE

Vodja SUP in SKP, predlog za opravljanje omenjenega delovnega mesta v enem nazivu – poenotenje.

DIREKTOR POLICIJE UPRAVE

Glede na to, da direktorju PU opravljajo iste naloge, predvsem pa zaradi zahtevnosti in odgovornosti nalog predlagamo, da se izenačijo vsa delovna mesta direktorjev PU v nazivu višji policijski svetnik. Sedaj dva direktorja PU opravljata delo v nazivu policijski svetnik in višji policijski svetnik, pri čemer v ZPŠ ocenjujemo, da je ureditve neprimerna.

Odzivnost na medijske »napade« na policijske šefe

V zadnjem času se je tako v notranji kot zunanji javnosti pojavilo več potikanj in diskreditacij policijskih šefov iz najrazličnejših razlogov. Včasih sindikati gradijo svojo politiko z omenjenim načinom dela, spet drugič posamezniki napadajo sistem, ipd. V ZPŠ si želimo vzpostaviti sistem odreagiranja na objave v medijih ali notranji javnosti, da bomo kot društvo demantirali ali obsodili neke pavšalne ali posplošene ocene, oz. včasih konkretne napade in diskreditacije konkretnih policijskih šefov ali celo celotnega sistema vodenja policije. Tukaj bi lahko uporabili tiskovno predstavnico policije, ki po uradni dolžnosti v tako imenovani kliping vnašajo vse objave povezane z policijo, da bi ZPŠ obvestila v novicah, objavah ali člankih, ki se nanašajo na to temo. V ZPŠ bi se morali konkretno dogovoriti, kdo bo pripravljal objave, odgovore ali demantije na vseh treh nivojih, da bi jih lahko nato predsednik ZPŠ poslal medijem.

Organizacija okroglih miz

V letu 2014 z vodstvom policije planiramo izvedbo vsaj dveh okroglih miz (prva v maju, druga v oktobru). Teme, ki bi jih lahko obravnavali: Izzivi vodenja v kriznih časih, ipd. Pričakujem predloge….

Mogoče bi lahko v sodelovanju s Policijsko akademijo z notranjimi izvajalci organizirali kakšna usposabljanja npr. javno nastopanje, komunikacija, krizno upravljanje, ipd.

Zagotovitev ugodnih ponudb za člane ZPŠ

Več članov ZPŠ je že predlagalo sklenitev pogodbe oz. pridobitev ponudbe za zavarovanje pri Aragu, ipd.. Tukaj so vse ideje na mestu.

V termah Banovci smo že pridobili celoletno karto za člane ZPŠ za brezplačno kopanje (obvestilo na spletni strani).

Spoštovani člani ZPŠ. Upam, da sem vam vsaj za pokušino pripravil ideje in vsebino za morebitno razpravo za občni zbor društva. Namen je prevsem v tem, da vzpodbudim morebitno razpravo in da najdemo vsebina, kjer bi lahko v prihodnosti kaj postorili.

Na koncu še poziv za plačilo članarine za 2014. Članarina 20€ se nakaže na TRR društva NLB SI56-0201-0025-3855-950. Za vse, ki ste članarino že plačali je omenjeni poziv brezpredmeten.

 

Tomislav Habulin

Predsednik ZPŠ