Združenje policijskih šefov Slovenije vabi vse člane na redni letni občni
zbor društva, ki bo v četrtek, 17. 3. 2016 ob 16.00 uri v sejni sobi na
Policijski upravi Celje, Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje.

Za sejo se predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti (Habulin)
2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik, zapisnikar,
dva overovatelja)
3. Sprejem dnevnega reda
4. Predstavitev poročil o delu društva v letu 2015
– poročilo o delu društva (Habulin)
– poročilo o finančnem poslovanju društva (Kocet)
– poročilo nadzornega odbora (Ivančić)
– poročilo disciplinske komisije (Dežman)
5. Razprava o poročilih in potrditev poročil
6. Program dela za leto 2016 in finančni načrt za leto 2016 (Habulin)
7. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2016
8. Razno
– plačilo članarine ZPŠ za leto 2015 in 2016

Po seji občnega zbora se bo izvedlo še družabno srečanje, zato vas prosimo, da svojo udeležbo na občnem zboru potrdite sekretarju društva Borutu Kocetu na e-mail borut.kocet@policija.si, najkasneje do torka 15. 3. 2016.

Tomislav Habulin, predsednik ZPŠ