Objava seznama zaposlenih v Policiji in njihovi plač, odziv Združenja policijskih šefov Slovenije

12.01.2021

Združenje policijskih šefov Slovenije (v nadaljevanju ZPŠ) skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Naše delovanje ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, […]

Združenje policijskih šefov Slovenije (v nadaljevanju ZPŠ) skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Naše delovanje ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, potrebe ali pričakovanja glede zaščite svojih stanovskih pravic in interesov ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. V ZPŠ se zavedamo svoje vloge in odgovornosti pri vzpostavitvi/ohranjanju dobre organizacijske klime, ki vpliva na medosebne odnose v organizaciji ter na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.

Združenje si glede na navedeno že od nastanka delovanja prizadeva tudi za ustrezno vrednotenje dela policijskih šefov. To je bilo, v vseh letih prizadevanj obeh policijskih sindikatov za ustrezno ovrednotenje dela policistov, žal, iz pogajanja v pogajanje spregledano, s čimer so (do sedaj) nastale nepopravljive posledice in plačne anomalije, ki jih je mogoče nazorno videti tudi v objavljenem seznamu plač vseh zaposlenih v Policiji.

Upravičeno se bojimo, da bo imela objava seznama vseh zaposlenih v Policiji z njihovimi plačami, ki je po našem mnenju sporna glede objave osebnih podatkov zaposlenih, močan vpliv na odnose med zaposlenimi v policiji in bo povzročila škodo tako v zunanji javnosti kot tudi znotraj organa, kar je mogoče zaznati iz razprav na spletu in socialnih omrežjih. Ob tem izražamo resno zaskrbljenost nad dejstvom, da lahko objava seznama zaposlenih v policiji predstavlja tveganje za notranjo varnost v policiji in za varnost posameznika.

Vsi policisti, ki opravljajo zelo zahtevo delo in jih zavezujejo mnoge omejitve, si za to delo in omejitve zaslužijo ustrezno vrednotenje, ne pa korekcij z različnimi dodatki, ki niso niti trajni niti motivacijski in so zajeti v objavljenih bruto zneskih zaposlenih.

V ZPŠ ne moremo spregledati dejstva, da so popolnoma zabrisane ločnice glede plač med lokalnim, regionalnim in državnim nivojem in da obstajajo velike razlike tudi med primerljivimi delovnimi mesti znotraj policije. Ta ugotovitev narekuje potrebo, da se čim prej uveljavi novi karierni sistem, v katerem se bodo uredila predvsem plačna razmerja med temi tremi nivoji. Zakaj? Glavni razlog je v odgovornosti vsakega zaposlenega, saj se policistova odgovornost (v organizaciji) konča tam, kjer se začne odgovornost tistih, ki policistom nudijo strokovno pomoč, jim delijo naloge in koordinirajo njihovo delo, usmerjajo njihove aktivnosti in jih nenazadnje nadzirajo in ocenjujejo. Vse to je v trenutnem plačnem sistemu popolnoma spregledano in razvrednoteno, za posameznike tudi ponižujoče, vsaj glede ustreznega vrednotenja opravljenega dela in odgovornosti. Novi karierni sistem zato naj ne bo priročni izgovor ampak resna namera k ureditvi (porušenih) razmerij v policiji.

Z delegiranjem (in ustreznim vrednotenjem) odgovornosti znotraj organizacije se zagotovo krepijo kakovost izvajanja policijskih nalog in nudenje varnostnih storitev, posledično temu pa tudi varovanje temeljnih pravic in svoboščin, pravne varnosti in s tem povezan razvoj demokracije in pravne enakosti v naši družbi. Drugi vidik odgovornosti policijske organizacije pa se kaže navzven, v odgovornosti do skupnosti in njenih posameznikov. S profesionalnim odnosom in osebnostno ter organizacijsko integriteto policija krepi zaupanje v svoje delo in s tem krepi svojo legitimnost. Tega si brez kompetentnega, ustrezno vrednotenega kadra na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju ni mogoče niti predstavljati niti pričakovati. Očitno porušena plačna razmerja ne bodo pripomogla k izboljšanju stanja v prihodnje.

Naš namen je pozvati odločevalce, ki pripravljajo spremembe v policiji k zavedanju, da je policija hierarhična organizacija, ki temelji na delu vseh in vsakega zaposlenega in ne samo na eni skupini zaposlenih. To zavedanje naj bo vodilo v prihodnjih prizadevanjih vzpostavitve ustreznih razmerij (tudi plačnih), ki morajo ustrezati odgovornosti vseh in vsakogar v policiji. Z ustreznim vrednotenjem odgovornosti se bo ohranila visoka stopnja profesionalnosti in okrepila kakovost naših storitev.

Na koncu odločevalce pozivamo k sprejemanju premišljenih odločitev, saj so kratkoročne rešitve (pre)mnogokrat imele dolgoročne posledice.

mag. Franc Virtič, predsednik

Objava seznama zaposlenih v Policiji in njihovi plač odziv ZPŠ

 

Preberite tudi

Podpis sporazumov o sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve

Predsednik ZPŠS Franc Virtič je danes, skupaj s predsedniki drugih  veteranskih in stanovskih organizacij slovesno podpisal sporazume o sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve. Novi sporazumi so posledica spremembe Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami.