Združenje policijskih šefov Slovenije (v nadaljevanju ZPŠ) je aprila 2012 izvolilo novo vodstvo društva. Že na začetku smo se dogovorili, da bomo v prihodnosti dali večji poudarek krepitvi boljšega statusa policijskih vodij. Tako smo že na volilnem občnem zboru spremenili statut ZPŠ po katerem so sedaj lahko člani združenja tudi vsi tisti, ki opravljajo svoje delo v nazivih policijski/kriminalistični – inšpektor, višji inšpektor, svetnik in višji svetnik. Torej pogovorno rečeno lahko sedaj postanejo člani združenja vsi od pomočnika komandirja navzgor tako na lokalnem, regionalnem kot tudi državnem nivoju.

Ker združenje deluje kot društvo je nekako logično in razumljivo, da bo delovalo predvsem za svoje člane. Iz povsem razumljivih razlogov je v tem trenutku članov relativno malo, saj je društvo še eno izmed stanovskih organizacij v policiji, ki je imelo premalo vsebine. Zato Vas pozivamo k včlanitvi v združenje, saj bomo lahko skupaj delovali za boljšo prihodnost.

Argumente za včlanitev lahko nekako na hitro opišem takole:

  • v sistemu javnih uslužbencev smo policijski šefi napram drugim pridobili najmanj ali celo kaj izgubili (tukaj predvsem mislim uvrstitev v plačne razrede in sam status vodij), pri čemer ugotavljamo, da plača velikega dela policistov že kar nekaj časa presega plačo pomočnikov komandirja in inšpektorjev ter tudi lepega deleža komandirjev, pri čemer nikakor ne gre za to, da policist dobi preveč.
  • v prihodnosti nas čaka proces spremembe poklicne kvalifikacije policistov, v katerem se bo poklic policista uvrstil v šesto stopnjo izobrazbe in pridobilo 3 plačne razrede. Tudi ZPŠ pozdravlja in podpira omenjeni proces saj ocenjujemo, da je potrebno poklicu policista v družbi dati ustrezen status. Ampak to dejansko pomeni, da se je ponovno pozabilo na policijske šefe in bo nesorazmerje še večje.
  • v procesih pogajanj o varčevalnih ukrepih sta oba sindikata korektno in legitimno zagovarjala predvsem svoje članstvo ter njihove pravice, medtem ko policijski šefi svojega sogovornika v bistvu sploh nimamo.
  • v procesih razprav o reorganizaciji policije se tudi v medijih prevečkrat izpostavlja nekorektno ocena, da so policijski šefi zanič, da nič ne delajo in so za to delo preveč plačani, da so popolnoma nesposobni, ipd. Menimo, da so policijski šefi vsaj malo pripomogli h dobremu delu policije in da nas velika večina dela pošteno, korektno in profesionalno.

Ko si postavimo vprašanje, kdo bo v prihodnosti “skrbel” za policijske šefe in deloval h krepitvi tudi njihovega statusa je odgovor sam po sebi na dlani. Nihče drug, kot MI SAMI…, saj nas je dovolj, imamo znanje, izkušnje, ugled…

Ocena Združenja policijskih šefov je, da je določene cilje mogoče doseči že na neformalni ravni v sklopu delovanja društva. V kolikor to v prihodnosti ne bo mogoče, pa se lahko rodi ideja tudi o bolj formalni obliki organiziranosti (npr. sindikat).

V novembru 2012 bo ZPŠ organizirala okroglo mizo z delovnim naslovom “Prihodnost srednjega menedžmenta v policiji”, kjer upamo, da bomo uspeli obravnavati problematiko, s katero se policijski vodje srečujemo, poiskati rešitve za prihodnost ter jih predstaviti vodstvu Ministrstva za notranje zadeve in Policije kot tudi javnosti. Vsekakor pa bo že udeležba na okrogli mizi signal, da posamezniku ni vseeno, kaj se z njim dogaja in kaj se bo v prihodnosti.

Vse policijske šefe torej ponovno pozivam h včlanitvi v Združenje policijskih šefov Slovenije, saj bomo v prihodnosti samo skupaj lahko poskrbeli, da nam bo bolje.

V prilogi vam prilagamo tudi pristopno izjavo.

S spoštovanjem!

 

Murska Sobota, 17.9.2012

Tomislav Habulin
predsednik ZPŠS