V Združenju policijskih šefov Slovenije ostro obsojamo primer postopka policistov z javnim funkcionarjem, kjer je prevladal argument moči in je prišlo do zlorabe položaja. Menimo, da je potrebno v tem primeru odločno reagirati in ukrepati. Večina policistk in policistov, ki delajo pošteno in vestno si nikakor ne zasluži, da jih posamezniki na ta način blatijo v javnosti in črnijo težko prislužen ugled.

 

Ugotavljamo, da poskušajo nekateri primer opravičevati na način, da vlečejo vzporednice s  tem, ko vodje zakonito odrejajo policistom ukrepanje zoper povratnike cestno prometnih prekrškov. Poudarjamo, da omenjenega primera ni mogoče primerjati s tovrstnim ukrepanjem, saj iz komunikacije med akterji jasno izhaja, da namen spornega postopka ni bil izvajanje nadzora cestnega prometa, ampak izključno obračunavanje s posameznikom.

Nad primerom smo ogorčeni, saj je bila s tem celotni policiji povzročena nepopravljiva škoda. Žalosti nas dejstvo, da je dogodek vrgel slabo luč, ne le na akterje primera, pač pa na vse policistke in  policiste, ki se vsakodnevno  trudijo za dobrobit policije kot tudi ljudi. S primeri kot je ta, izgubljamo zaupanje javnosti v naše delo, zaupanje, ki se ga večina zaposlenih v policiji trudi z zakonitim in pravičnim delom vsakodnevno krepiti.

Policija je institucija, ki lahko dobro deluje le, če se vsak policist zaveda svojega poslanstva ter deluje zakonito in strokovno do slehernega posameznika. Le tako se lahko gradi ugled in zaupanje, ki sta za uspešno delo nujno potrebna.

Tomislav Habulin, predsednik ZPŠ