Predsednik ZPŠ je v začetku februarja ministrici za notranje zadeve mag. Vesni Györkös Žnidar in generalnemu direktorju policije Marjanu Fanku predal pisni predlog, v kateterm so izpostavljeni določeni predlogi za izboljšanje statusa policijskih šefov.

Predlog je skupek vsebin, o katerih je tekla razprava znotraj ZPŠ v letu 2014.

V ZPŠ si želimo, da vi še več policijskih šefov postalo članov društva, tako da bi lahko skupaj poskrbeli za izboljšanje statusa policijskih šefov v sistemu javnih uslužbencev. Istočasno si želimo konstruktivnih predlogov in pobud, ki bi jih lahko usresničevali v delovanju ZPŠ.

ZPŠ bo v letu 2015 aktivno sodelovala v več strokovnih razpravah in projektih, ki se nanašajo na karierni sistem v policiji, plačni sistem v policiji, kategoprizaciji policijskih postaj, ipd.

 

Tomislav Habulin, predsednik ZPŠ