Poskus zlorabe Policije in njenih pripadnikov – odziv Združenja policijskih šefov Slovenije

ZPŠS

20.02.2020

V Združenju policijskih šefov Slovenije smo v medijih v zadnjih dneh zaznali očitke, da bi naj bila slovenska policija zlorabljena za uveljavljanje parcialnih političnih interesov. 

V našem združenju zagovarjamo profesionalno izvajanje nalog, ki so zaupane policiji v demokratični in pravni državi. Za zagotavljanje takšnega dela ima policija že sama vgrajen učinkovit sistem notranjega nadzora in kontrole, ki skrbi za organizacijsko integriteto in s tem omogoča policistom, da profesionalno opravljajo naloge, ki nam jih je naložila skupnost.

Zavedamo se, da mora biti v pravni in demokratični državi policija ustrezno nadzorovana tudi od zunanjih institucij, seveda v okviru njihovih pristojnosti, da se preprečijo morebitne zlorabe pooblastil in varstvo pred arbitrarnimi, samovoljnimi in čezmernimi posegi v človekove pravice in svoboščine. V policiji naloge opravljamo profesionalno in skladno s pričakovanji skupnosti, s tem pa krepimo lastni ugled v skupnosti. Zaradi navedenega v združenju takšen odnos pričakujemo tudi od institucij, ki v okviru njihovih pristojnosti, izvajajo nadzor nad našim delom. 

Ne glede na neupravičene očitke in napade, bomo policijski vodje tudi v bodoče svoje delo opravljali neodvisno, zakonito in strokovno, z visokimi moralnimi in etičnimi načeli, takšno delo pa bomo omogočali tudi policistom. S tem bomo še naprej zagotavljali visok nivo varnosti v naši družbi, zavedajoč se dejstva, da ta varnost ni dana sama po sebi, ampak je soustvarjena skupaj s skupnostjo. Do tega pa lahko pride samo z neodvisnim, strokovnim in profesionalnim delom in odnosom policistov do uporabnikov naših storitev.

Odločno podpiramo suvereno in odločno držo generalne direktorice policije mag. Tatjane Bobnar (in ožjega vodstva policije), da se pritiskom in zlorabam odločno zoperstavlja in policistom omogoča profesionalno izvajanje zaupanih nalog. Hkrati z jasno podporo vodstvu policije želimo izraziti podporo tudi vsem vodjem v policiji in policistom, ki svoje delo opravljajo zavzeto in profesionalno, vsak  poskus ali pritisk politike na strokovnost našega dela pa javno obsojamo.

Franc Virtič, predsednik ZPŠ

Preberite tudi

Srečanje ZPŠ pri VD GDP

Predsednik Združenja policijskih šefov Franc Virtič in član upravnega odbora Tomislav Habulin sta se danes, 25. maja, prvič srečala z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Antonom Travnerjem.

Korona virus – pismo Združenja policijskih šefov Slovenije

Spoštovani vodje! Soočamo se z globalno zdravstveno ogroženostjo, skoraj v celoti je moteno družbeno življenje in delo, ki zagotavlja proizvodne in storitvene dejavnosti. Skupnost tudi v takšnih razmerah od nas pričakuje, da bomo učinkovito in uspešno opravili...