Spoštovane policistke in policisti,

v preteklem tednu smo bili v Združenju policijskih šefov obveščeni o treh primerih ukrepanja policistov, na katere policisti ne smemo in ne moremo biti ponosni.

Z našim mnenjem nikakor ne želimo spodkopavati temeljnega ustavnega načela enakosti pred zakonom, vendar pričujoča dejstva o primerih govorijo ravno nasprotno, gre za zlorabo pooblastil z argumentom moči.

V prvem primeru je policist ene izmed policijskih postaj, zaradi prekoračitve hitrosti, ustavil sodelavca svoje enote in mu izdal plačilni nalog. Samo ukrepanje ni sporno. Policist je prekršek storil in kazen tudi že poravnal. Sporen je način izvedbe ukrepa. Policist je namreč opravljal naloge na relaciji, ki ni bila določena v delovnem nalogu, meritev hitrosti pa je opravljal na mestu, kjer jih policisti te enote niso izvajali nikoli prej. Lokacija je le kilometer oddaljena od doma sodelavca, policist pa je sodelavca ustavil v času, ko le ta običajno vozi po tej relaciji.

V drugem primeru je policist ene izmed policijskih postaj, v prostem času, zaznal policista druge enote, ki je med vožnjo uporabil telefon. Ko je prišel po prostih dneh v službo, je zaradi zaznane kršitve napisal plačilni nalog in ga hotel poslati policistu. V konkretnem primeru gre za neupravičeno dejanje policista, saj izdaja plačilnega naloga za prekršek, ki ga je zaznal v prostem času, ni dovoljena.

V tretjem primeru se je policist zapeljal za sodelavcem izpred službenih prostorov in ga ustavil zaradi prekrška, ker ni bil pripet z varnostnim pasom.

V vseh primerih so policiste k ukrepanju vodila različna nesoglasja med sodelavci, kar je nedopustno. Omenjeni primeri zagotovo ne prispevajo k dobrim medsebojnim odnosom zaposlenih v policiji, prej te le slabšajo. Želimo si, da se o takšnih primerih in o raznih akcijah »sodelavec, policist, kriminalist, policijski šef, upokojeni policist…«, ki namigujejo na zlorabo pooblastil, ne bo potrebno nikoli več pogovarjati.

Poudarjamo, da mora za policiste na vseh nivojih veljati, da ne smejo biti izvzeti v primerih, ko je zoper njih potrebno kakršno koli ukrepanje. Za vse mora biti enakost pred zakonom temeljno načelo, ki ga je potrebno spoštovati. Hkrati pa upravičeno pričakujemo, da bodo postopki, ki se vodijo proti policistom, zakoniti, strokovni, pravični, vljudni, predvsem pa spoštljivi.

Naj zaključimo z določbo iz kodeksa policijske etike: »Svoje poslanstvo opravljamo z avtoriteto argumenta in ne z argumentom moči«.

Murska Sobota, marec 2015

Tomislav Habulin, predsednik ZPŠ