Združenje policijskih šefov Slovenije podpira aktivnosti Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije v procesu pogajanj o varčevalnih ukrepih Vlade RS.

Stališče ZPŠ je podobno stališču sindikatov, da je potrebno v celoti nasprotovati posegom v karierni sistem policije in da je potrebno v celoti zavrniti poskuse poseganja v že pridobljene pravice policistov. 

V ZPŠ menimo, da je policija edini organ, ki je v preteklih letih izvedla vse planirane varčevalne ukrepe in tako najbolj prispevala k dosegu varčevalnih ciljev države.

Tomislav Habulin, predsednik ZPŠ