V Združenju policijskih šefov z zanimanjem in solidarnostjo spremljamo dogodke povezane s policijsko stavko.

Policijski šefi nismo samo vodje in vodje nismo samo policijski šefi, ampak smo tudi in predvsem policisti. Vodje smo s svojim delom in svojim ravnanjem zgled zaposlenim, kar z bremenom postavljanja smernic ravnanja in iskanja odgovorov na številna vprašanja povezana s policijskim delom, še zdaleč ni enostavno.

Policisti smo postali ujetniki varčevanja, zaradi česar je policija kadrovsko in tehnično zaostala za potrebami sodobnega časa, zaostali pa smo tudi v finančnem pogledu.

Vodje smo tako pogosto v nezavidljivih situacijah, saj moramo od podrejenih najprej zahtevati da delajo strokovno, zakonito ter da so pri tem še uspešni in to ob zaostrenih finančnih, kadrovskih in tehničnih razmerah. Policijski vodje moramo vse to početi ob številnih anomalijah v plačnem sistemu ter velikokrat ob porušenih razmerjih že tako finančno slabega in ne motiviranega plačnega sistema. Pogosto smo pravzaprav talec samemu sebi.

Vsi si zaslužimo dobro policijo, kar pa je mogoče le s kadrovsko in tehnično sodobno organizacijo ter ob pravičnem plačilu za opravljeno delo.

Če smo policisti sindikat, smo sindikat tudi mi.

Murska Sobota, 25. 11. 2015

Tomislav Habulin
predsednik ZPŠ