Dne 8. 5. 2013 med 10. in 12. uro je v prostorih Policijske akademije v Tacnu potekala okrogla miza Status policijskih šefov.

Okrogle mize se je poleg ministra za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregorja Viranta udeležil generalni direktor policije Stanislav Veniger ter skoraj 100 policijskih šefov vodstva policije in NOE GPU, policijskih uprav in policijskih postaj.

Na okrogli mizi so svoje prispevke predstavili predsednik ZPŠ Tomislav Habulin, direktor UKP dr. Jurij Ferme, namestnica GDP mag. Tatjana Bobnar ter minister dr. Gregor Virant.

Vsi udeleženci so se strinjali, da je razmerje plač pri policijskih šefih in policistih porušeno. Glede na trenutne razmere je tudi nemogoče pričakovati, da bi se zadeve uredile v smislu pravilnih razmerij. Je pa nujno potrebno pripraviti sistem plač tako po nazivih kot po delovnih mestih za policijske šefe. Policijski šefi morajo pri vodenju biti čim bolj avtonomni, tako pri kadrovanju, vodenju in nagrajevanju.

Pri urejanju stanja pa je potrebno:

  1. Pripraviti novi akt o sistemizaciji delovnih mest v policiji, ki naj stopi v veljavo, ko bo konec gospodarske krize.
  2. Vzpostavitev kriterijev odličnosti policijskih šefov.
  3. Urediti vrednotenje uspešnosti vodij in njihovih pomočnikov.
  4. Ureditev sistema nagrajevanja, povečanega obsega dela…
  5. Na državnem nivoju uredititi razmerje plač v javni upravi.

Predstavitvi predsednika ZPŠ Tomislava Habulina in direktorja UKP dr. Jurija Fermeta objavljamo v zborniku v priponki.

Zbornik bomo v prihodnjih dneh dopolnili še s prispevkom mag. Tatjane Bobnar ter razpravo ministra in udeležencev.

Tomislav Habulin