Združenje policijskih šefov Slovenije vabi vse člane na redni letni občni zbor združenja v letu 2019, ki bo v sredo, 13. 3. 2019, ob 16. uri na Turistični kmetiji Krošlovi, Kraberk 18, 3215 Loče.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti (Virtič)
 2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik, zapisnikar, dva o overovatelja)
 3. Sprejem dnevnega reda
 4. Predstavitev poročil o delu društva v letu 2018:
 • poročilo o delu društva (Virtič)
 • poročilo o finančnem poslovanju društva (Kocet)
 • poročilo nadzornega odbora (Kužet)
 • poročilo disciplinske komisije (Zelko Mojmir)
 1. Razprava o poročilih in potrditev poročil
 2. Program dela za leto 2019 in finančni načrt za leto 2019 (Virtič)
 3. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2019
 4. Izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora (menjava za Jožeta Senico)
 5. Razno
 • plačilo članarine ZPŠ za leto 2019
 • stroški pogostitve

V času občnega zbora bo izvedena predstavitev primera dobre prakse sodelovanja med Policijo in Zavarovalnico Triglav na področju premoženjske kriminalitete (Silvo Recek).

Zaradi uspešnejše izvedbe občnega zbora vas prosim, da potrdite predvideno udeležbo podpredsedniku društva Edvardu Cvetku do ponedeljka, 11. 3. 2019, na e-naslov edvard.cvetko@policija.si.

 

Franc Virtič, predsednik ZPŠ