Združenje policijskih šefov Slovenije vabi vse člane društva, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije na Občni zbor Združenja policijskih šefov Slovenije, ki bo v ponedeljek, 22.4.2013 ob 16.00 uri na Policijski postaji Murska Sobota.

Na občni zbor vabljeni tudi vsi, ki bi želeli postati člani Združenja policijskih šefov Slovenije.

Dnevni red:

1. obravnava poročil o delu društva v letu 2012

 • realizacija letnega načrta (Habulin)
 • finančno poročilo (Kocet)
 • poročilo nadzornega odbora (Ivančič)
 • poročilo disciplinske komisije (Dežman)

2. Izvolitev nadomestnega člana upravnega odbora

 • ugotovitveni sklep, da član nadzornega odbora Igor Ciperle ne izpolnjuje pogojev za članstvo v ZPŠS
 • potrditev nadomestnega člana Upravnega odbora Slokan Simona, komandirja PP Ljubljana Moste

3. Letni načrt dela za 2013

 • načrt aktivnosti (Habulin)
 • finančni načrt (Habulin)

4. Izvedba okrogle mize Status policijskih šefov dne 8.5.2013 v Tacnu (Habulin)

 • prispevki za okroglo mizo Tomislav Habulin, dr. Jurij Ferme, mag. Tatjana Bobnar, minister dr. Gregor Virant
 • zbornik prispevkov
 • financiranje okrogle mize (zbiranje donacij in sponzorjev)

5. Nova spletna stran ZPŠS (Habulin)

6. Letna članarina ZPŠ za 2013 (Habulin)

 • sklep: Letna članarina ZPŠ za leto 2013 ostane v višini preteklih let, torej 20€.
 • sklep: Za reaktiviranje članstva zadošča plačilo letne članarine za 2013.

7. Razno

Vsi člani na občni zbor prinesite članske izkaznice, da jih potrdimo. Na sejo se lahko prinese tudi letna članarina, v kolikor še ni bila nakazana.

NA OBČNI ZBOR SO VABLJENI VSI ČLANI ZPŠS IN VSI TISTI, KI BI SE RADI NA NOVO VČLANILI V DRUŠTVO.

Prosim vas, da mi zaradi lažje organizacije srečanja potrdite udeležbo.

Vse člane naprošam, da pripombe na dnevni red in predloge razširitve dnevnega reda pošljejo predsedniku do 20.4.2013.

 

Tomislav Habulin

predsednik ZPŠS