V pripoki objavljamo zapisnik občnega zbora Združenja policijskih šefov Slovenije dne 15.4.2014 ob 16.00 uri v prostorih Policijske postaje Ormož.

Na začetku je Občni zbor potrdil predlog predsednika, da višina letne članarine za leto 2014 ostaja 20€. Zaradi pridobivanja novih članov se ob plačani pristopnini 25€ le ta šteje, kot plačana članarina za tokoče leto.

Občni zbor je potrdil članstvo 29 novim članom ZPŠ.

Zaradi učinkovitejšega dela društva je občni zbor potrdil predlog za spremembe v organih društva, tako da je bil za disciplinckega tožilca imenovan Slavko Škerlak, za člana upravnega odbora Jože Senica, za člana disciplinske komisije Stanislav Smolič. Ažuriran seznam organov društva najdete v povezavi.

V nadaljevanju so bila obravnavana in sprejeta finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije in poročilo nadzornega odbora.

V nadaljevanju je predsednik društva predstavil načrt dela v letu 2014, o katerem se je razvila izčrpna razprava.

Tomislav Habulin, predsednik ZPŠ