Zaščita integritete slovenske policije – stališče Združenja policijskih šefov Slovenije

20.08.2020

Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Naše delovanje ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, potrebe ali pričakovanja […]

Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Naše delovanje ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, potrebe ali pričakovanja glede zaščite svojih stanovskih pravic in interesov ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov.

Mnoge naše aktivnosti, od nastanka združenja naprej, so tesno povezne s skrbjo za vse zaposlene na vseh nivojih v policijski organizaciji in s skrbjo za zaščito integritete naše policije in policijskih šefov. Tudi na takšen način želimo vzpostaviti dobro in ustrezno delovno vzdušje v kolektivih in posledično temu še dodatno okrepiti zaupanje skupnosti v delo policije.

Od policijskih šefov zato pričakujemo, da bodo svoje delo opravljali zakonito, strokovno, pravično vestno, pošteno, vljudno in korektno, z avtoriteto argumenta in ne z argumentom moči.

Upravičeno pričakujemo, da policijski šefi pri njihovem delu in v zasebnem življenju skrbijo za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije, da so pri njihovem delu načelni, dosledni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri stiku z ljudmi, državnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami pa vljudni in korektni. Zraven tega morajo ohranjati zaupnost in ne smejo zlorabljati podatkov ter informacij.

Naša upravičena pričakovanja izhajajo iz kodeksa policijske etike, ki smo se mu zavezali vsi v naši organizaciji.

mag. Franc Virtič, predsednik

Zaščita integritete slovenske policije – stališče Združenja policijskih šefov Slovenije

Preberite tudi

Podpis sporazumov o sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve

Predsednik ZPŠS Franc Virtič je danes, skupaj s predsedniki drugih  veteranskih in stanovskih organizacij slovesno podpisal sporazume o sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve. Novi sporazumi so posledica spremembe Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami.