Na Policijski akademiji je 11. junija 2014 potekala okrogla miza o izzivih vodenja v kriznih časih in statusu policijskih šefov. Avtorji prispevkov so udeležencem spregovorili o vplivu integritete na vodenje, organizacijski klimi v policiji, zahtevnosti vodenja in statusu policijskih šefov.

Okrogle mize so se udeležili minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant, generalni direktor policije Stanislav Veniger in državni sekretar notranjega ministrstva mag. Boštjan Šefic. Prav tako so se je udeležili pomočniki komandirjev, komandirji, policijski in kriminalistični inšpektorji, vodje notranjih organizacijskih enot policijskih uprav in Generalne policijske uprave ter vodstvo policije, ki so predstavili svoja stališča na to temo.

Svoje prispevke so predstavili, dr. Robert Šumi, vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji, mag. Džemal Durić iz Centra za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji in Tomislav Habulin, predsednik Združenja policijskih šefov.

Dr. Šumi je predstavil rezultate več raziskav o vplivu integritete na vodenje, in sicer rezultate delovne skupine za krepitev integritete v policiji v obdobju 2008–2010, rezultate raziskave v okviru doktorske disertacije z naslovom Vpliv integritete na uslužni stil vodenja v profitni in neprofitni organizaciji za obdobje 2010–2013 ter rezultate raziskave o organizacijski klimi v policiji iz leta 2013. Napovedal je tudi vizijo razvoja na tem področju do leta 2020.

Mag. Durić je predstavil delne zaključke raziskave, ki se nanašajo na povezavo med stili vodenja in rezultati vodenja, državljanskim vedenjem, organizacijsko pripadnostjo, odtujenostjo od dela in zadovoljstvom z delom v slovenski policiji. Rezultati te raziskave pomembno prispevajo k odgovoru na vprašanje, kateri stili vodenja so primerni za policijske organizacije.

Habulin je poudaril, da uspešno vodenje zahteva izjemno široko paleto znanj in veščin ter primerne osebnostne lastnosti vodje. Vloga slednjega je v kriznih časih še posebej pomembna, saj je uspešnost realizacije zastavljenih ciljev v veliki meri odvisna prav od njega.

Povedal je, da se od vodij pričakuje, da bodo kljub krizi dosegali iste ali celo boljše rezultate, da je vzdrževanje in vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov izjemno težko, prav tako pa je danes zahtevno zadostiti vsem delovnopravnim zahtevam, pričakovanju sindikatov in zaposlenih ter zahtevam delodajalca.

Prisotni so govorili o aktualnih problemih in se strinjali, da je treba plačilni sistem v policiji sistemsko urediti. Predsednik ZPŠ Tomislav Habulin, je predstavil predloga za spremembo sistemizacije na lokalni in regionalni ravni in poudaril, da je treba biti pri predlogih racionalen in realen. Predlagane spremembe prinašajo finančne posledice z odlogom, ki jih bo morala potrditi tudi Vlada Republike Slovenije.

Udeležence okrogle mize sta nagovorila tudi minister za notranje zadeve in generalni direktor policije. Slednji je tudi sam izrazil zavedanje o pomanjkljivostih obstoječega sistema plačnih nazivov in pripravljenost za sodelovanje pri ureditvi plačnega sistema.

Galerijo fotografij si lahko ogledate tukaj.

Tomislav Habulin, predsednik ZPŠ